energetikai szakreferens

Energetikai Szakreferens Szolgáltatás

Energetikai Szakreferens igénybevételére kötelezett szervezetek köre

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens alkalmazása

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ez a gyakorlatban a következő munkarészek elkészítését jelenti:

  • Elektronikus adatszolgáltatás alapján figyelemmel kísérjük a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását

  • Havi jelentést készítünk az energiafelhasználásról

  • A vállalkozás honlapján közzéteendő összefoglaló éves jelentést elkészítjük

  • Közreműködünk a Hivatal részére küldendő tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről szóló jelentés elkészítésében

  • Közreműködünk a Hivatal részére küldendő megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarításról szóló jelentés elkészítésében

  • Elektronikus, passzív eléréssel a vállalkozás alkalmazottainak energiahatékonysági szemléletének kialakítását, fejlesztését végezzük

  • Adatszolgáltatást biztosítunk a nagyvállalatok kötelező energetikai auditálásához

  • Adatszolgáltatást biztosítunk az EN ISO 50001 rendszer kialakításában

  • Évente 1 alkalommal energiahatékonysági javaslatokat teszünk

Póth Bálint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által bejegyzett energetikai auditor (névjegyzéki jelölés: EA-148/2017). Így minden törvényi feltételnek megfelelünk ahhoz, hogy energetikai szakreferensi szolgáltatást végezzünk Ügyfeleinknél. A törvény szerinti kötelező elemeken túl igyekszünk további hasznos számításokkal és tanácsokkal szolgálni, hogy a szakreferens alkalmazása ne egy “szükséges rossz”, hanem gazdaságos és hatékony munka legyen.

+36 20 595 2054
info@viaenergia.hu

Vonatkozó jogszabályok