Energetikai Audit Nagyvállalatoknak

Energetikai auditra kötelezett nagyvállalatok köre

A  vonatkozó 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, 22. § (1) A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni (a továbbiakban: kötelező energetikai auditálás). Minden vállalkozás, ami nem kis- és középvállalkozás, nagyvállalatnak minősül. Tehát minden olyan vállalkozás, melynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél több, éves nettó árbevétele több mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege több mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Mentesülő nagyvállalatok köre

Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt.

Nem kell külön tanúsítványt szereznie annak a nagyvállalatnak, amely vállalkozáscsoport tagja és a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó tanúsítvány ezen nagyvállalatra is kiterjed.

A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t, nem kell kötelező energetikai auditálást lefolytatnia vagy a (2) bekezdés szerinti energiagazdálkodási rendszert működtetnie.

Az energetikai audit folyamata

  • Előzetes kapcsolatfelvétel: audit célkitűzéseinek, pontosságának, mélységének tisztázása

  • Indító megbeszélés: felelős személyek megnevezése, előírások tisztázása

  • Adatgyűjtés: tervek, számlák, mérési eredmények összegyűjtése.

  • Helyszíni munka: szükséges helyszíni felmérések, mérések elvégzése

  • Elemzés: energetikai teljesítmény jelenlegi helyzetének értékelése, energiahatékonyság növelésének lehetőségeinek vizsgálata

  • Jelentés: elkészített energia audit folyamatának és eredményeinek bemutatása;

  • Záró megbeszélés: audit jelentés bemutatása, értékelése

Ajánlatkérés – Kapcsolat

+36 20 595 2054
info@viaenergia.hu

Vonatkozó jogszabályok